فروشگاه اینترنتی آگرین http://www.agreean.ir 2019-06-23T10:55:28+01:00 text/html 2014-12-17T16:50:33+01:00 www.agreean.ir dayan shap سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین http://www.agreean.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; font-size: 13px; text-align: justify; direction: rtl;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);">سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;جنس تفلون تمامی ظروف سرویس آگرین<br style="margin: 0px; padding: 0px;">مواد اولیه تفلون درجه 1 ایتالیا</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><img title="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/service-agrin/1.jpg" alt="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" width="450" height="500" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-radius: 0px;"></strong></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 146, 32);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">قیمت فروش محصول فقط 175000تومان</strong></span></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="content-buylink" href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/680/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background: url(http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif) no-repeat;">خرید پستی</a></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">جنس همه ی قابلمه ها و ماهیتابه های سرویس آگرین تفلون است که از بهترین نوع مواد اولیه ایتالیایی تهیه شده است، جنس دسته ها باکالیت است که تا 380 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاومت دارد، که مقاومت بسیار بالایی محسوب می شود.</span>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><img title="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/service-agrin/2.jpg" alt="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-radius: 0px;"></strong></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 146, 32);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">قیمت فروش محصول فقط 175000تومان</strong></span></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="content-buylink" href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/680/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background: url(http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif) no-repeat;">خرید پستی</a></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">سرویس قابلمه و ماهیتابه 8پارچه آگرین شامل 3عدد قابلمه و 2 عدد ماهیتابه می شود که قطر دهانه 3قابلمه 26،22و30 سانتی متر است ، قطر ماهیتابه تک دسته 22 و قطر ماهیتابه 2دسته 30 سانتی متر است.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><img title="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/service-agrin/3.jpg" alt="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-radius: 0px;"></strong></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 146, 32);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">قیمت فروش محصول فقط 175000تومان</strong></span></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="content-buylink" href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/680/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background: url(http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif) no-repeat;">خرید پستی</a></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">در راستای حمایت از مصرف کننده و همینطور فروش مستقیم تولید کننده داخلی سرویس آشپزخانه آگرین با وجود کیفیت عالی در قیمتی بسیار مناسب جهت استفاده هموطنان ارائه شده است.</span>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><img title="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/service-agrin/4.jpg" alt="سرویس قابلمه و ماهیتابه 8 پارچه آگرین" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-radius: 0px;"></strong></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 146, 32);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">قیمت فروش محصول فقط 175000تومان</strong></span></span></div></div><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; text-align: start;"><center style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/680/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(145, 145, 145);"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif" alt="خرید پستی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></a></center></div> text/html 2014-07-14T10:48:15+01:00 www.agreean.ir dayan shap ماهیتابه 2 طرفه اگرین http://www.agreean.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><font size="2"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/579/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>118,000 تومان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></center><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px; text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">تابه رژیمی (ماهیتابه دو طرفه) آگرینAgrean</strong></span></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تابه بزرگ رژیمی آگرین با قابلیت پخت بدون روغن و آب</span></span></strong></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><img src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/agrean/1.jpg" alt="" width="450" height="450" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 102); list-style: none;"><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 118000 تـومان</span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; font-weight: bold;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><a class="content-buylink" href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/579/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: white; list-style: none; text-decoration: none; width: 113px; height: 34px; display: block; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-image: url(http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy-post.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: no-repeat;"><font size="2">خرید پستی</font></a></p><div><font size="2"><br></font></div><p></p></div></div>